ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΩΜΟΣ-ΔΥΣΚΑΜΠΤΟΣ ΩΜΟΣ (FROZEN SHOULDER)

Αρχική / ΑΝΩ ΑΚΡΟ / ΩΜΙΚΗ ΖΩΝΗ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟ / ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΩΜΟΣ / ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΩΜΟΣ-ΔΥΣΚΑΜΠΤΟΣ ΩΜΟΣ (FROZEN SHOULDER)

ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΩΜΟΣ-ΔΥΣΚΑΜΠΤΟΣ ΩΜΟΣ (FROZEN SHOULDER)

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
Back to top