Φυσικοθεραπευτική Παρέμβαση σε Μετατραυματικό και Μετεγχειρητικό Οίδημα. Complete Decongestive Therapy (CDT)

Φυσικοθεραπευτική Παρέμβαση σε Μετατραυματικό και Μετεγχειρητικό Οίδημα. Complete Decongestive Therapy (CDT)

Μέρος 2ο

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ
COMPLETE DECONGESTIVE THERAPY (CDT)

Στο 28ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας αναπτύχθηκε επίσης το θέμα που αφορούσε «ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ. COMPLETE DECONGESTIVE THERAPY (CDT)»

Το CDT είναι μία ολοκληρωμένη αποσυμφορητική θεραπεία, η οποία εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση οιδημάτων που εμφανίζονται μετά από σοβαρές ιστικές βλάβες, κυρίως μεγαλής έκτασης χειρουργεία, εκτεταμένα τραύματα, ογκολογικά περιστατικά (λεμφαδενεκτομή, μαστεκτομή) κ.α.

Περιλαμβάνει:
1. Τεχνικές Λεμφικής Παροχέτευσης (Manual Lymphatic Drainage – MLD), δηλαδή ειδικούς χειρισμούς που εφαρμόζονται από εξειδικευμένο θεραπευτή
2. Συμπιεστική περίδεση, που εφαρμόζεται μετά από κάθε θεραπεία για να διατηρηθεί το αποτέλεσμα.
3. Ανάρροπη θέση του μέλους
4. Φροντίδα του δέρματος – τραύματος
5. Αποσυμφορητικές ασκήσεις
6. Χρήση ειδικών συσκευών διαλλείπουσας συμπίεσης (υπό προϋποθέσεις)
7. Ειδικές τεχνικές κινητοποίησης (Manual Therapy) για την αντιμετώπιση της δυσκαμψίας
8. Φυσικά μέσα
9. Υδροκινησιοθεραπεία

Σχετική βιβλιογραφία: Breunnaret al,1998, Cohen et al, 2001, Guierreiro et al, 2012…

Στο Φυσικοθεραπευτήριο Σπύρος Γιγουρτάκης λειτουργεί Τμήμα Λεμφικής Παροχέτευσης https://www.gigourtakis.gr/departmen…/lemphiki-parocheteusi/ και Τμήμα Υδροκινησιοθεραπείας-Ειδικής Κινησιοθεραπείας https://www.gigourtakis.gr/departments/ydrokinisiotherapia/

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
Back to top