24ο Κοινό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής (ΕΕΕΜ) & της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού και Άνω Άκρου (ΕΕΧΧ)

24ο Κοινό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής (ΕΕΕΜ) & της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού και Άνω Άκρου (ΕΕΧΧ)

Στις 6-8 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη το «24ο Κοινό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής (ΕΕΕΜ) & της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού και Άνω Άκρου (ΕΕΧΧ)».

Τα μέλη της ομάδας του Φυσικοθεραπευτηρίου Σπύρος Γιγουρτάκης, Αναστασία Πιτικάκη και Μαρία Φανουράκη, έδωσαν το παρόν στο Συνέδριο αυτό, στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και ανάπτυξης του προσωπικού μας (Continuing Professional Development) εναρμονιζόμενοιμε την Πολιτική Ποιότητας μας.

Το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου περιελάμβανε θεματικές συνεδρίες που κάλυπταν τις νεότερες εξελίξεις της έρευνας, των σύγχρονων τεχνικών και εφαρμογών σε όλα τα πεδία της Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και της Χειρουργικής Χεριού και Άνω Άκρου. Συμμετείχαν διακεκριμένοι ομιλητές διεθνούς κύρος, αλλά και η νεότερη γενιά χειρουργών με επιστημονικό και ερευνητικό ενδιαφέρον στους τομείς αυτούς.

Τονίσθηκε ιδιαίτερα η ουσιαστική συμβολή της Φυσικοθεραπευτικής Παρέμβασης μέσα στα πλαίσια της Ομάδας Αποκατάστασης.

Το Φυσικοθεραπευτήριο Σπύρος Γιγουρτάκης έχει εξειδικευμένο προσωπικό και διαθέτει ειδικό εξοπλισμό για την αξιολόγηση και αποκατάσταση ασθενών με παθήσεις Άνω Άκρου, όπως:
• Biometrics E-Link https://tinyurl.com/y7phjkub
• Ισοκινητικό Δυναμόμετρο https://tinyurl.com/y82njb6s
• CSMi, Human 360 https://tinyurl.com/yavm4pt8
• Ειδικοί αισθητήρες καταγραφής πίεσης άκρος χειρός https://tinyurl.com/y9wg7qbs

Ο κ. Γιγουρτάκης, όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό του (πατώντας https://www.gigourtakis.gr/to-fy…/gigourtakis-spyros-profil/) είναι μέλος του Συλλόγου Θεραπευτών Άκρας Χειρός Μ. Βρετανίας (ΒΑΗΤ) και του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Αποκατάστασης Ώμου Αγκώνος (EUSSER) κι έχει πραγματοποιήσει σχετικές δημοσιεύσεις πειραματικής έρευνας.

  • 5αnew
  • 5
Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
Back to top