Γενικές ομάδες παθήσεων

  • Ορθοπαιδικές παθήσεις παίδων και ενηλίκων
  • Νευρολογικές παθήσεις παίδων και ενηλίκων
  • Αθλητικές κακώσεις
  • Παθήσεις χορευτών, μουσικών και λοιπών παραστατικών τεχνών
  • Ρευματολογικές παθήσεις
  • Καρδιοαγγειακές παθήσεις
  • Πνευμονολογικές παθήσεις
  • Παθήσεις ουροποιητικού (ακράτεια)
  • Παθήσεις λεμφικού συστήματος