Σπύρος Γιγουρτάκης, Βιογραφικό

Φυσικοθεραπευτής SRP, MCSP, AACP, BAHT

Αρχική / Το φυσικοθεραπευτηριο / Σπύρος Γιγουρτάκης, Βιογραφικό

Σπύρος Εμμ. Γιγουρτάκης

Επαγγελματικό & Επιστημονικό Μέλος:

 • Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Μ.Βρετανίας
 • Συλλόγου Βελονιστών Μ.Βρετανίας
 • Συλλόγου Θεραπευτών Άκρας Χειρός Μ.Βρετανίας
 • Ευρωπαϊκού Συλλόγου Αποκατάστασης Ώμου Αγκώνος (EUSSER)
 • Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας
 • Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών
 • Ένωση Εργαστηριούχων Φυσικοθεραπευτών Κρήτης
Γιγουρτάκης Σπύρος, ο Φυσικοθεραπευτής

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

1991 – 1994
Αθήνα

 • Πτυχίο Φυσικοθεραπευτή, Τ.Ε.Ι. Φυσικοθεραπείας, Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας

1993 – 1994
Τμήμα Αθλητικών Κακώσεων, Νοσοκομείου ΚΑΤ, Αθήνα

Φυσικοθεραπευτικό Τμήμα Πνευμονολογικών – Αναπνευστικών Νοσημάτων «ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα

Φυσικοθεραπευτικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, Αθήνα

Έπαινος: Υποτροφία Πρακτικής Άσκησης στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS στο Βέλγιο

Λεπτομέρειες Θέσης: «The Integration of disabled persons with able-bodied ones by means of sports»

1994 – 1995

Hartepool & Peterlee Hospitals NHS Trust, Μεγάλη Βρετανία

Έπαινος: Υποτροφία 9μηνης Πρακτικής Άσκησης στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS στη Μεγάλη Βρετανία

Λεπτομέρειες Θέσης: Outpatient Rehabilitation, Inpatient   Rehabilitation

1994 – 1996
Μεγάλη Βρετανία

 • Υπότροφος εννιάμηνης Πρακτικής Άσκησης
 • Αναβάθμιση Πτυχίου ΤΕΙ Ελλάδος & Ισοτιμία με Πανεπιστημιακό
 • Τίτλο Σπουδών Φυσικοθεραπείας της Μ. Βρετανίας (U.K.N.A.R.I.C.)
 • Μεταπτυχιακός Φοιτητής «Hand Trauma – Rehabilitation»
 • Μεταπτυχιακός Φοιτητής Σεμιναρίων «Assessment and Treatment of the Spine by Passive Movements» (Maitland Concept)
 • Μεταπτυχιακός Φοιτητής Σεμιναρίων «Acupuncture in Physiotherapy»

1996
Έκδοση Εγκριτικής Απόφασης Άδειας Ασκήσεως επαγγέλματος στη Μ. Βρετανία

1997 και εξής
Ιδιοκτήτης και Διευθυντής «Φυσικοθεραπευτήριο Σπύρος Γιγουρτάκης»

2000 
Έκδοση ειδικότητας Θεραπευτού Άκρας Χειρός  «Hand Τherapist» από τον Σύλλογο Θεραπευτών Άκρας Χειρός Μεγάλης Βρετανίας (British Association of Hand Therapist)

2014
Έναρξη λειτουργίας εργομετρικού κέντρου «Somatometrisis»

2017

 • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης «Ειδικός στην Ισοκινητική δυναμομετρία και Άσκηση »,  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

 • Post Graduate study on Assessment and Treatment by Passive Movements (Maitland Concept), 1995

Part A’ Cervical Spine

Part B’ Thoracic Spine

Part C’ Lumbar Region

 • Post Graduate study on Spinal and Peripheral Mobilizations with Active and Passive Movements (NAGS & SNAGS, Mulligan Concept). 1995
 • Post Graduate study on Acupuncture for Pain Management in Physiotherapy
 • Post Graduate study on Spinal Mechanical Therapy (McKenzie Concept)

Part A’ The Lumbar Spine, 2000

Part B’ The Cervical & Thoracic Spine, 2000

Part C’ Problem Solving Workshop, 2001

Part D’ Problem Solving / Technique Workshop, 2001

Part E’ Human Extremities, 2004

 • Post Graduate study on Mobilization of the Nervous Tissue (Buttler Concept)
 • European Federation on Societies for Hand Therapy, 5th Congress : «Upper limb dysfunction».1999
 • CEEH Seminar «Employment and Disability in Europe»
 • «Basic Life Support / Airway Management and Advanced Resuscitation»,1993
 • Europeische Gemeindshaft, 3rd  Congress. «H Eυρώπη μπροστά στην ευθύνη για τα ειδικά άτομα.»
 • Ιnternational Congress of Upper Extremity Hand Micro Surgery, 13th Annual Meeting of the International Association for Dance  Medicine and Science,2003
 • Full CPD course «Mirror Therapy», University Of Leicester, 2016
 • Post Graduate Study «Ειδικός στην Ισοκινητική Δυναμομετρία», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2017
 • 1st Athens Shoulder Course, 2017
 • Level One Certificate of Operational Training, Humac Norm Testing and Rehabilitation System, CSMi 2013,2015,2016
 • Training Certificate «Accreditation to use Tekscan Grip Research System», 2014 Biomechanical Solutions
 • Training Certificate «Accreditation to use Tekscan Fscan Research System», 2014 Biomechanical Solutions
 • Training Certificate «Accreditation to use Tekscan Walkway Research System», 2014 Biomechanical Solutions
 • Training Certificate «Accreditation to use Amfit Scanner Research System», 2014 Biomechanical Solutions
 • 2nd Athens Shoulder Course, 2018

ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 1. Μεθοδολογία της πειραματικής έρευνας στην Φυσικοθεραπεία
 2. Ειδικός προληπτικός Ορθοπαιδικός έλεγχος του ισχίου χορευτριών κλασσικού μπαλέτου
 3. Προληπτικός έλεγχος σκολίωσης σε χορεύτριες κλασσικού μπαλέτου
 4. Συχνότητα εμφάνισης βλαισού μέγα δακτύλου σε χορεύτριες κλασσικού μπαλέτου
 5. International Dance Council and Dance Council of Serbia and Montenegro Congress. Belgrade, July 3 – 6, 2003
 6. Too much too soon … too little too late, informative    screening programs are important and very necessary tools within dance education today. Research and results from a   two – year informative screening program in Greece
 7. New Connectivity Somatic and Creative Practice in Dance Education. Laban London, July 19th 2003
 8. Traditional Cretan Dance, Past Present and Future Training   Methods
 9. International Dance Council Conference in Naxos, Oct 2003
 10. Traditional Cretan Dance, Past and Present Training Methods. Initial Investigation and Suggestions for Interventions in Future Training – Underpinning Safety and Prevention of Dance Injury
 11. 4ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Αθλητικής Επιστήμης
 12. Too much too soon … too little too late, finding Equilibrium using informative screening programmers specified for adolescents.
 13. IADMS Reliability Testing of The Pressure Biofeedback Unit in a Female Dancers Population. Στοκχόλμη 2005
 14. Isometric evaluation of hip muscle strength in patients after hip arthroscopy. A pilot method using a digital handheld dynamometer.28ο Συμπόσιο Τμήματος Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχίου & Γόνατος, 2017
 15. Αξιολόγηση της φυσικοθεραπευτικής και χειρουργικής παρέμβασης με τη χρήση υψηλής τεχνολογίας σε ασθενή πάσχων Charcot-Marie-Tooth. Π.Σ.Φ. Προηγμένη Φυσικοθεραπεία. Αποκατάσταση και Ποιότητα Ζωής, 2016
 16. Αξιολόγηση ροπής μυϊκών ομάδων άνω άκρου μετά από απόσπαση καταφυτικού τένοντα του δικεφάλου και επανακαθήλωση του στο δικεφαλικό όγκωμα με δημιουργία οστικής σήραγγας. 23o Κοινό Συνέδριο Μικροχειρουργικής Άνω Άκρου, 2017
 17. Αξιολόγηση ισορροπίας, βάδισης και 3D μορφολογίας πέλματος σε ασθενή με Charcot-Marie-Tooth.Χειρουργημένο αμφοτερόπλευρα. Περιπτωσιακή μελέτη. 32o Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας, 2018

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

 • «Λειτουργική αξιολόγηση ασθενών μετά από χειρουργική αποκατάσταση ρήξης καταφυτικού τένοντα δικεφάλου»
 • «Σύγκριση δύο συστημάτων αξιολόγησης δύναμης δραγμού»
 • «Πόνος στον ώμο και ποιότητα ζωής, σε ένα επιλεγμένο πληθυσμό του Δήμου Ηρακλείου»

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

«Βασικές Αρχές της Ιατρικής του Χορού»

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Βραβείο Ι.Τσακωνιάτης, για την ελεύθερη ανακοίνωση στο 26ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, «Αξιολόγηση της φυσικοθεραπευτικής και χειρουργικής παρέμβασης με τη χρήση υψηλής τεχνολογίας σε ασθενή πάσχων Charcot-Marie-Tooth»

ΟΜΙΛΙΕΣ

2000

Ομιλητής του «Επιστημονικού Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Κρήτης» στα πλαίσια κύκλου επιμορφωτικών σεμιναρίων Φυσικοθεραπευτών με θέμα «Αξιολόγηση και Θεραπεία Σ.Σ. κατά Maitland»

2001

Ομιλητής σεμιναρίου με θέμα «Ιατρική Χορού»

2001

Ομιλητής Σεμιναρίου με θέμα «Αθλητιατρική για δρομείς μεγάλων αποστάσεων»

2002

Ομιλητής Σεμιναρίου 1ου Παγκρητίου Σεμιναρίου με θέμα «Πρόληψη και Αποκατάσταση Τραυματισμών στους Χορευτές Κλασσικού Μπαλέτου και Αθλητών Ενόργανης Γυμναστικής»

2002

Ομιλητής Σεμιναρίου με θέμα «Πρόληψη και Αποκατάσταση Τραυματισμών στους εφήβους αθλητές»

2002

Ομιλητής Σεμιναρίου με θέμα «Πρόληψη και Αποκατάσταση Τραυματισμών στο χέρι του μουσικού»

2002

Ομιλητής Σεμιναρίου με θέμα «Μετρήσεις εύρους κίνησης κάτω άκρου – χρήση  Thera band»

2002

Ομιλητής 28ου Ετησίου Συνεδρίου Σπονδυλικής Στήλης «Ν. Γιαννέστρας – Π. Σμύρνης»

2002

Ομιλητής 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας

2002

Ομιλητής 40ου Πανελληνίου Παιδιατρικού Συνεδρίου

2002

Ομιλητής 11ου Παγκρητίου Ιατρικού Συνεδρίου

2002

Ομιλητής – Οργανωτής 1ης Παγκρήτιας ημερίδας με θέμα «Αποκατάσταση Ιδιοδεκτικότητας του γόνατος στους αθλητές»

2005

Ομιλητής IADMS Reliability Testing of The Pressure Biofeedback Unit in a Female Dancers Population, Στοκχόλμη

2016

Ομιλητής στο 26ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, με τίτλο «Αξιολόγηση της φυσικοθεραπευτικής και χειρουργικής παρέμβασης με τη χρήση υψηλής τεχνολογίας σε ασθενή πάσχων Charcot-Marie-Tooth»

2017

 • Ομιλητής στο 7ο Συνέδριο της Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας Χειρουργικής Γόνατος και Αθλητικών Κακώσεων «Γεώργιος Νούλης» με τίτλο «Isometric evaluation of hip muscle strength in patients after hip arthroscopy. A pilot method using a digital handheld dynamometer».
 • Ομιλητής στο 28o συμποσιο επανορθωτικης χειρουργικης ισχιου γονατος
 • Ομιλητής στο 28ο Συμπόσιο Ισχίου & Γόνατος της Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας Χειρουργικής Γόνατος και Αθλητικών Κακώσεων. με τίτλο «Ισομετρική αξιολόγηση δύναμης των μυών του ισχίου σε ασθενείς μετά από αρθροσκόπηση,. μια νέα πιλοτική μέθοδος με τη χρήση ψηφιακού δυναμόμετρου χειρός»
 • Ομιλητής στο 23o Κοινό Συνέδριο Μικροχειρουργικής Άνω Άκρου, με τίτλο «Αξιολόγηση ροπής μυϊκών ομάδων άνω άκρου μετά από απόσπαση καταφυτικού τένοντα του δικέφαλου και επανακαθήλωση του στο δικεφαλικό όγκωμα με δημιουργία οστικής σήραγγας»

2018

 • Ομιλητής στο 32o Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας, με τίτλο «Αξιολόγηση ισορροπίας, βάδισης και 3D μορφολογίας πέλματος σε ασθενή με Charcot-Marie-Tooth.Χειρουργημένο αμφοτερόπλευρα. Περιπτωσιακή μελέτη.»
 • Ομιλητής στο στο 23ο συνέδριο της Federation of the European Society for Surgery of the Hand, με τίτλο «Test-retest reliability study of elbow and hand dynamometric assessment following distal biceps brachii tendon repair with a bone tunnel technique through a single incision. Preliminary results.», «Functional and objective assessment of distal biceps brachii tendon repair with a nonwidespread bone tunnel technique through a single incision. Preliminary results.» και «A Comparison of Two Grip Force Evaluation Systems . A Pilot study.»
 • Ομιλητής στο Θερινό Σχολείο Ορθοπαιδικής με Πρακτική Άσκηση «Μη χειρουργική αντιμετώπιση των κακώσεων των οστών και των αρθρώσεων», με τίτλο «Η Φυσικοθεραπευτική προσέγγιση σε δυσλειτουργίες της ωμικής ζώνης».
 • Ομιλητής στο 28ο Συνέδριο της European Society For Surgery of The Shoulder And The Elbow, με τίτλο «Correlations Between Elbow Isometric And Isokinetic Evaluations Following Distal Biceps Brachii Tendon Repair With Bone Tunnel Technique.»
 • Ομιλητής στο 74ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής & Τραυματολογίας, με τίτλο «Συσχέτιση μεταξύ ισομετρικής και ισοκινητικής αξιολόγησης μυϊκών ομάδων του αγκώνος, μετά από χειρουργείο επανακαθήλωσης τένοντα δικεφαλου βραχιονίου μυός στο δικεφαλικό όγκωμα με τεχνική οστικής σήραγγας».

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Αριθμός 1008971, Τίτλος «Φορητός Ενδοκολπικός Εξασκητής Πυελικού Εδάφους δια ηχητικής ανάδρασης»

Αριθμός 1009368, «Συσκευή αξιολόγησης- εξάσκησης οσφυοπυελικής περιοχής δια ηχητικής και οπτικής ανάδρασης»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με EN ISO 9001:2015, Παροχή Υπηρεσιών Φυσικοθεραπείας, Εκπόνηση και Ανακοίνωση Σχετικών Επιστημονικών Εργασιών, TÜAUSTRIA HELLAS.

ΣΥΜΠΟΣΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Ελληνική Εταιρεία Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής

 • 8ο Διεθνές  Συνέδριο Μικροχειρουργικής Άνω Άκρου, 2003
 • 9ο Διεθνές Συνέδριο Μικροχειρουργικής Άνω Άκρου, 2004
 • 10ο Διεθνές Συνέδριο Μικροχειρουργικής Άνω Άκρου
 • 11ο Διεθνές Συνέδριο Μικροχειρουργικής Άνω Άκρου 2, 2005
 • 12ο Διεθνές Συνέδριο Μικροχειρουργικής Άνω Άκρου, 2006
 • 17ο Διεθνές Συνέδριο Μικροχειρουργικής Άνω Άκρου, 2011
 • 18ο Διεθνές Συνέδριο Μικροχειρουργικής Άνω Άκρου, 2012
 • 19ο Διεθνές Συνέδριο Μικροχειρουργικής Άνω Άκρου, 2013
 • 20ο Διεθνές Συνέδριο Μικροχειρουργικής Άνω Άκρου, 2014
 • 20ο, 21ο Διεθνές Συνέδριο Μικροχειρουργικής Άνω Άκρου, 2015
 • 22ο Διεθνές Συνέδριο Μικροχειρουργικής Άνω Άκρου, 2016
 • 23o Κοινό Συνέδριο Μικροχειρουργικής Άνω Άκρου, 2017

Hellenic Society for Reconstructive Microsurgery, Hellenic Society for Hand & Upper Extremity Surgery, 2002

 • 20th Annual Combined Congress

Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας (ΕΕΧΟΤ)

 • 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τμήματος Ώμου – Αγκώνα, 2002
 • 58ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, 2002
 • 5ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, 2002
 • 28ο Ετήσιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης «Ν. Γιαννέστρας – Π. Σμυρνής», 2002
 • Ετήσιο Συνέδριο Τμήματος ποδοκνημικής – άκρου ποδός ΕΕΧΟΤ, 2011
 • 28ο Συμπόσιο Τμήματος Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχίου & Γόνατος, 2017
 • 74ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής & Τραυματολογίας, 2018

Ιατρική του Χορού

 • 12o Πανελλήνιο Συμπόσιο Ορθοπεδικής Παίδων, 2007

Πειραματικό και ερευνητικό κέντρο ELPEN

 • 6th international course of experimental vascularized flaps dissection in living tissue with clinical applications, 2012

Επιστημονική Ένωση Ορθοπεδικών Ασκληπιείου Βούλας

 • Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου και Γόνατος, 1993

1ο  Πανελλήνιο Αθλητιατρικό Συνέδριο Ιατρών  Α’ Εθνικής, 1998

Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία

 • 40ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο

Ιατρική Εταιρεία Χανίων

 • 11ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας
 • Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος,1992
 • «Orthorix Dynamic Axial Fixation»
 • Τεχνικές Εξωτερικής Οστεοσύνθεσης, 1993

Ελληνικής Εταιρίας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

 • Εγκεφαλική Παράλυση, Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια Ενηλίκων, 1992
 • Χειρουργικής Ορθοπεδικής Τραυματολογικής Εταιρίας Κρήτης

9ο Πολυθεματικό Ορθοπαιδικό Συνέδριο,2005

11ο Πολυθεματικό Ορθοπαιδικό Συνέδριο,2009

Τμήμα Φυσικοθεραπείας Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

 • Κλινική Φυσικοθεραπεία

Τμήμα Νεογνολογίας Νοσοκομείου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», Παιδικό Κέντρο Φυσικοθεραπείας

 • Εγκεφαλική Παράλυση ,1992

Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών

 • Σύνδρομα Καταπόνησης, 1993
 • Φυσικοθεραπεία στον Αθλητισμό, 2002
 • Κακώσεις γόνατος αθλητών ορεινής χιονοδρομίας, 2002
 • Η συμβολή της Φυσικοθεραπείας στην Αποκατάσταση Παθήσεων και κακώσεων στα Οστά και τις Αρθρώσεις
 • Σύγχρονες Προσεγγίσεις Αξιολογήσεις Αποκατάστασης Προβλημάτων του Κάτω Άκρου, 2006
 • Κλινική και φυσιοθεραπευτική προσέγγιση του νευροχειρουργικού και ορθοπεδικού ασθενή – σύγχρονης αντίληψης, 2010
 • Εφαρμοσμένη Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία -Επιστημονική Τεκμηρίωση ή Προσωπική Άποψη;, 2013
 • Προηγμένη Φυσικοθεραπεία. Αποκατάσταση και Ποιότητα Ζωής, 2016
 • Φυσικοθεραπεία στην Ευρώπη. Μία αυτόνομη κλινική προσέγγιση, 2017

Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών Περιφερικό Τμήμα Θεσσαλονίκης Κιλκίς και Χαλκιδικής

 • 3ο Διεθνές Συνέδριο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας 2015

Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών Περιφερικό Τμήμα Ηρακλείου-Λασιθίου

 • Αποκατάσταση ώμου θεωρία και πράξη 2014
 • 25ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας «Αξιολογείν-επιλέγειν-εκτελείν» Κλινική Συλλογιστική και Λήψη Απόφασης
 • Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας
 • Κακώσεις άκρας χειρός 1992
 • Αθλητικές κακώσεις 1993
 • Κακώσεις γόνατος 1994
 • Κακώσεις κολλαγόνων ιστών
 • 10o Συμπόσιο άκρας χειρός 1996
 • Προβλήματα ώμου Ι & ΙΙ 1997
 • Biofeedback 1998
 • Επανεκπαίδευση πλειομετρικής συστολής 1998
 • Επανεκπαίδευση ιδιοδεκτικότητας Σ.Σ.1998
 • Ισοκίνηση 1998
 • Τεχνικές Περίδεσης 1998
 • Διαχείριση Πόνου 1999
 • Μαιευτική Παράλυση 198
 • ManualTherapy κ Κινητοποίηση Νευρικού Ιστού Άνω Άκρου 1999
 • Αποκατάσταση πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου 2000
 • Προβλήματα Οσφυϊκής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης 2002
 • Δυσλειτουργία άνω άκρου-δυσκαμψία 2006
 • Κινησιοθεραπεία στο άτομο και στην ομάδα 2011
 • Δια χειρός θεραπεία στο σπονδυλικό πόνο, Σύγχρονες απόψεις και εφαρμογές, 2014
 • Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Νόμου Ηρακλείου
 • Πρόληψη-Αρχές Τραυματολογίας στον χορό.

Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας (ΕΕΕΦ) 

 •  32o Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας, «Στάση, Βάδιση, Ισορροπία».

Κλινική Μικροχειρουργικής Χεριού και Άνω Άκρου

 • Σεμινάριο Τραύμα Άνω Άκρου
 • European Interbalkan Medical Center
 • Transforaminal Endoscopic Spine Discectomy under local anesthesia and sedation, The Great Debates Athens 2017
 • The role of minimal invansive & Joint Preservation Hip Surgery in 2017

 Ελληνικός Σύλλογος Ποδιάτρων-Ποδολόγων

 • 2ο Συνέδριο ποδιατρικής-ποδολογίας, 2017

European Society for Surgery of the Shoulder and the Elbow (EUSSER)

 • 27th SECEC-ESSSE Congress, Berlin Surgery
 • 28th EUSSER SYMPOSIUM – SHOULDER AND ELBOW REHABILITATION FOCUS ON DEGENERATIVE PROBLEMS ACROSS DIFFERENT LIFESPANS, 2018

Federation of the European Society for Surgery of the Hand (FESSH)

 • 23rd FESSH Congress «Working for the Future», 2018

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης

 • Θερινό Σχολείο Ορθοπαιδικής με Πρακτική Άσκηση «Μη χειρουργική αντιμετώπιση των κακώσεων των οστών και των αρθρώσεων».

Γνωσοtopia

 • Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες χαρακτηριστικά -διαχείριση παιδιών με Ε.Μ.Δ.-Δυσλεξία