Τμήμα ώμου

Εξειδικευμένα τμήματα παθήσεων

Τμήμα ώμου

 • Τενοντίτιδα (μακράς κεφαλής βραχιονίου, υπερακανθίου κλπ)
 • Ορογονοθυλακίτιδα
 • Σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής
 • Ρήξη τενόντιου πετάλου στροφέων, ρήξη μακράς κεφαλής δικεφάλου
 • Τραύμα επιχείλιου χόνδρου
 • Συνδεσμικές βλάβες
 • Μυϊκή θλάση
 • Παγωμένος ώμος
 • Αστάθεια ώμου
 • Εξάρθρημα-υπεξάρθρημα
 • Πάρεση νεύρων
 • Κατάγματα ώμου
 • Ολική, ήμι-αρθροπλαστική ώμου
 • Κάκωση βραχιονίου πλέγματος
 • Σύνδρομο θωρακικής εξόδου
 • Λεμφικό οίδημα άνω άκρου