Τμήμα λεκάνης – ισχίου

Εξειδικευμένα τμήματα παθήσεων

Τμήμα λεκάνης – ισχίου

 • Τενοντίτιδα (τροχαντιρίτιδα, προσαγωγών ….)
 • Ορογονοθυλακίτιδα
 • Κροτούν ισχίο (snapping hip)
 • Κάκωση επιχείλιου χόνδρου
 • Τραύμα συνδέσμων
 • Μυϊκή θλάση
 • Δυσκαμψία ισχίου
 • Οστεοαρθρίτιδα ισχίου
 • Διατομή – κάκωση ισχιακού πλέγματος
 • Κάταγμα πυέλου , ισχίου , μηριαίου οστού
 • Έκτοπη οστεοποίηση
 • Αρθροσκόπιση
 • Μερική, ολική αρθροπλαστική ισχίου
 • Παροδική οστεοπόρωση
 • Κολοβώματα
 • Επιμήκυνση μηριαίου οστού
 • Έγκαυμα
 • Μόσχευμα
Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
Back to top