Εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας

Εξοπλισμός

Biometrics E-Link

Ψηφιακό σύστημα αξιολόγησης και εξάσκησης  άνω άκρου (ώμου, αγκώνος, πηχεοκαρπικής και άκρας χειρός). Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω ειδικού λογισμικού όπου καταγράφονται μετρήσεις δύναμης και εύρους κίνησης. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα σχηματικής καταγραφής αισθητικότητας, συμπτωμάτων όπως οίδημα και πόνο αλλά και καταγραφή ουλών σε όλο το σώμα.

Ο εξεταζόμενος αλλά και ο ασκούμενος, μέσω του λογισμικού προγράμματος, άμεσα βλέπουν στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

Αυτά αποθηκεύονται στο ηλεκτρονικό αρχείο του κάθε ασθενή, που επίσης προσφέρει το πρόγραμμα Biometrics E-Link, μαζί με το πλήρες ιατρικό ιστορικό του. Έτσι, υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσμάτων, δύο διαφορετικών χρονικών στιγμών, για την αξιολόγηση της πορείας του ασθενούς και την αποτελεσματικότητα του προγράμματος αποκατάστασης.  Τα αποτελέσματα δίνονται πινακοποιημένα αλλά και με την μορφή γραφικών παραστάσεων.

Το σύστημα, εκτός από την αξιολόγηση προσφέρει και δυνατότητα αποκατάστασης του ασθενούς, στα ελλείμματα δύναμης και εύρους κίνησης που έχουν καταγραφεί. Αυτό γίνεται μέσω παιχνιδιών του συστήματος. Τα παιχνίδια μπορούν να παραμετροποιηθούν ανάλογα με τον στόχο της κάθε άσκησης. Με αυτόν τον τρόπο εισάγεται η λειτουργική αποκατάσταση στη θεραπεία αλλά και η βελτίωση της ιδιοδεκτικότητας και νευρομυϊκής συναρμογής του άκρου, καθώς ο ασθενής μαθαίνει να χρησιμοποιεί το άκρο του σε αυτοματοποιημένες κινήσεις και όχι μόνο, με συνειδητές κινήσεις. Δίδεται προκαθορισμένος στόχος, ανάλογα με τη φάση αποκατάστασης που διανύει, γι’ αυτό και απαιτείται από τον ασθενή να καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια.

Εξαρτήματα

HAND GRIP ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ

Hand Grip: Ψηφιακό δυναμόμετρο άκρας χειρός τύπου Jamar, με πέντε διαφορετικές αποστάσεις λαβής, όπου καταγράφεται, μέση, μέγιστη δύναμη και αντοχή, με δυνατότητα παραμετροποίησης χρόνου αντοχής.  Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση αλλά και εξάσκηση ασθενών

PINCH METER

Pinch meter: Δυναμόμετρο δακτύλων, όπου καταγράφεται, μέση, μέγιστη δύναμη και αντοχή. Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση και εξάσκηση ασθενών. Από θέση αντίθεσης αντίχειρος με τα υπόλοιπα τέσσερα δάκτυλα.

FORCE PLATE

Force Plate: Ψηφιακό δυναμόμετρο πίεσης όπου καταγράφεται μέση, μέγιστη δύναμη πίεσης και αντοχή όλων των αρθρώσεων των άνω άκρων σε κλειστή κινητική αλυσίδα

Εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας

RCU: Συσκευή για την μέτρηση εύρους κίνησης κάμψης, έκτασης, πρηνισμού, υπτιασμού, κερκιδικής και ωλένιας απόκλισης, πηχεοκαρπικής, κάμψης και έκτασης αγκώνος, κάμψης, έκτασης, απαγωγής και προσαγωγής ώμου, με τη χρήση διαφορετικών λαβών. Η μονάδα αυτή κατά την άσκηση προσφέρει διαβάθμιση της αντίστασης κατά την κίνηση του μέλους.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΛΙΣΙΟΜΕΤΡΟ

Ψηφιακά κλισιόμετρα, καταγράφουν κινήσεις στο χώρο, στερεογνωσίας, κιναισθησίας, χρησιμοποιείται και για σκολίωση, ακόμα και για τη συνειδητοποίηση της μέσης γραμμής σώματος (π.χ. οφθαλμολογικό ραιβόκρανο)

Ψηφιακά γωνιόμετρα για μετρήσεις απόλυτης ακρίβειας όλων των αρθρώσεων.

Εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας

EMG, καταγραφή μυικών συσπάσεων μέσω επιφανειακών ηλεκτροδίων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλο το σώμα.

Εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας

Ειδική σχηματική απεικόνιση που περιλαμβάνει λειτουργικά και μυϊκά τεστ, τεστ αισθητικότητας, σχηματική απεικόνιση τυχόν δυσλειτουργιών ή πόνου, ύπαρξη οιδήματος κ.α.

CSMi, Humac Norm

Ισοκινητικό Δυναμόμετρο

Σύστημα λειτουργικών δοκιμασιών άνω-κάτω άκρου , Wheel System

Σύστημα κλειστής κινητικής αλυσίδας άνω-κάτω άκρου

Η ισοκινητική δυναμομέτρηση είναι ο πιο αξιόπιστος και ακριβής τρόπος μέτρησης της μυϊκής απόδοσης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει καμία εξωτερική ανεξέλεγκτη παρεμβολή και σε απόλυτα ελεγχόμενο περιβάλλον. Ο εξεταζόμενος είναι απόλυτα ασφαλής αφού σε περίπτωση πόνου ή τραυματισμού  η κίνηση σταματά αυτομάτως.

Τι είναι το ισοκινητικό δυναμόμετρο;

Το ισοκινητικό δυναμόμετρο είναι ένα μηχάνημα υψηλής τεχνολογίας που μετράει διάφορες παραμέτρους της μυϊκής απόδοσης σε όλες τις περιφερειακές αρθρώσεις του ανθρώπου.

Παρέχει ελεγχόμενη και σταθερή ταχύτητα κίνησης και μαζί με τον ακριβή προγραμματισμό της τροχιάς κίνησης του μέλους και κατά συνέπεια του μήκους των μυών, διασφαλίζει τον έλεγχο των βασικών παραγόντων που επιδρούν στη μυϊκή απόδοση (ταχύτητα κίνησης και μήκος μυός).

Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται;

 • Στην φάση της αποκατάστασης
 • Στην προπόνηση υψηλών αθλητικών επιδόσεων όσο και στη διατήρηση καλής υγείας και φυσικής κατάστασης, κατά τον ελεύθερο χρόνο
 • Στην αξιολόγηση της κατάστασης της μυϊκής απόδοσης και στον καθορισμό πλάνου αποκατάστασης τους
 • Στην αξιολόγηση αποτελεσματικότητας θεραπευτικής παρέμβασης
 • Σε επιστημονικές μελέτες και στον προσδιορισμό αντικειμενικών τιμών
 • Σε δικαστικές υποθέσεις ασφαλιστικών διεκδικήσεων (insurance claims) ή γενικότερα αποζημιώσεων λόγω τραυματισμών, όπου ποσοτικοποιούνται τα φυσικά ελλείμματα δύναμης, αντοχής, τροχιάς κλπ.

Ενδείξεις

 • Μετεγχειρητική αγωγή σε τραυματισμούς αρθρώσεων, τενόντων και συνδέσμων (π.χ. μετά από ρήξη Π.Χ.Σ., ρήξη μηνίσκου, συρραφή τένοντα του δικεφάλου)
 • Συντηρητική αγωγή οξέων και χρόνιων παθήσεων αρθρώσεων, τενόντων και συνδέσμων (π.χ. τενοντοπάθεια του μυοτενόντιου πετάλου ή του επιγονατιδικού ή του αχιλλείου τένοντα, λειτουργικές και δομικές αρθριτικές αστάθειες, αποκατάσταση μετά από συρραφή τενόντων, οξείες και χρόνιες παθήσεις της σπονδυλικής στήλης)
 • Συντηρητική και μετεγχειρητική θεραπεία καταγμάτων
 • Αποκατάσταση μετά από μυϊκούς τραυματισμούς
 • Προεγχειρητική ενδυνάμωση
 • Μετεγχειρητική ενδυνάμωση για να επιταχυνθεί η αποκατάσταση
 • Βελτίωση της κιναισθησίας σε ασθενείς με εκφυλιστικές παθήσεις στις αρθρώσεις και/ή αρθροπλαστική επέμβαση
 • Αύξηση της μυϊκής δύναμης σε ασθενείς με μειωμένη δραστηριότητα (π.χ. καρδιακή ανεπάρκεια, περιπτώσεις αποπληξίας, συστηματικές νευρομυϊκές παθήσεις)

CSMi, Humac Balance Platform

Η πλατφόρμα ισορροπία της Humac Norm είναι ένα εργαλείο αποκατάστασης που χρησιμοποιεί τρόπους εκγύμνασης της ισορροπίας μέσω παιχνιδιών και δοκιμασιών σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το λογισμικό της είναι σχεδιασμένο τόσο στην αξιολόγηση ισορροπίας όσο και στη βελτίωση αυτής, μέσω των προγραμμάτων εξάσκησης που διαθέτει. Δίνει την δυνατότητα βελτίωσης νευρομυϊκής συναρμογής και ιδιοδεκτηκότητας, μέσω της χρήσης της ασταθούς επιφάνειας (μαξιλάρι) και της δυνατότητας της κίνησης της πλατφόρμας σε δύο άξονες μέσω ειδικών ημισφαίριων προσθηκών που βιδώνουν στο κάτω μέρος της. Με την χρήση των παραπάνω αυξάνεται το επίπεδο δυσκολίας άσκησης αλλά και μέσω της οπτικής ανατροφοδότησης από τα προγράμματα άσκησης στο Η/Υ.

CSMi, Humac 360

Σύστημα καθοδηγούμενης εξάσκησης και αξιολόγησης:

 • Προσφέρει στοχευμένη άσκηση για όλες τις αρθρώσεις του σώματος. Διαθέτει λειτουργικές μετρήσεις και δίνει αποτελέσματα μετά το τέλος της κάθε άσκησης.  Επιτρέπει τον απόλυτο κινητικό έλεγχο των κινήσεων με την χρήση ενός οπτικού ερεθίσματος στόχου.
 • Στοχευμένη οπτική ανατροφοδότηση κατά την διάρκεια της άσκησης όπου ξεκάθαρα δείχνει τις εκάστοτε απαιτήσεις της, ανάλογως το εύρος κίνησης της αλλά και την ταχύτητα εξάσκησης.
 • Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα πλάνα κίνησης σε όλες τις αρθρώσεις του σώματος.
 • Ο ασκούμενος μπορεί να κατανοήσει εύκολα την άσκηση και να διορθώσει ανάλογα και άμεσα την κίνηση του για να ολοκληρώσει την άσκηση.
 • Όλα τα παραπάνω συμβάλλουν στην λειτουργική αποκατάσταση, την αποκατάσταση της νευρομυϊκής συναρμογής και ιδιοδεκτικότητας του ατόμου.
 • Τέλος, αξιολογεί άλματα και εκρηκτικότητα μέσω κατάλληλων δοκιμασιών σε αθλητές και μη.

Τekscan Walkway Research WV4, Σύστημα ανάλυσης βάδισης

Ο διάδρομος ανάλυσης αποτελείται από ευαίσθητο δυναμοδάπεδο τεσσάρων διαφορετικών τομέων όπου γίνεται καταγραφή 1000 frames μέσω των αισθητήρων για αξιοπιστία αποτελεσμάτων

 • καταγράφει πιέσεις και δυνάμεις του πέλματος
 • καταγράφει ξεχωριστά δεδομένα για το δεξί και το αριστερό πόδι, σε σχέση με τον κύκλο βάδισης αλλά εξάγει και συγκρίσιμα αποτελέσματα μεταξύ αριστερού και δεξιού ποδιού
 • μετράει και αξιολογεί τα δεδομένα της βάδισης όπως μήκος, συχνότητα, ταχύτητα βήματος κ.α.
Δυναμική ανάλυση βάδισης
Δυναμική ανάλυση βάδισης

Τι είναι η δυναμική ανάλυση βάδισης;

Είναι μία διαδικασία κατά την οποία πραγματοποιείται καταγραφή και ανάλυση των βημάτων για την εξαγωγή δεδομένων ακριβείας για τον κύκλο βάδισης σε πραγματικές συνθήκες για τον ασθενή. Η κινηματική αυτή ανάλυση μπορεί και καταγράφει παθολογικά σημεία και αποκλίσεις του φυσιολογικού. Ενδείκνυται σε πολλές παθήσεις και καταστάσεις όπως ορθοπαιδικές και νευρολογικές.

Τι προσφέρει:

 • Συγκρίσιμα δεδομένα για το δεξί και το αριστερό πόδι
 • Μια γρήγορη εξέταση με άμεσα αποτελέσματα
 • Αυτόματο υπολογισμό για μια σειρά παραμέτρων της βάδισης όπως χρόνος βήματος και βάδισης, απόσταση, ταχύτητα, και ρυθμός
 • Υπολογισμό των γωνιών του ισχίου (έσω/ έξω στροφής) μέσω της τμηματοποίησης του ποδιού σε σύγκριση με τη γραμμή της προόδου του βήματος
 • Ξεχωριστά στοιχεία για το αριστερό και το δεξί πόδι σε σχέση με τον κύκλο του βάδισης, παραμέτρους βήματος/βηματισμού , και τα σκορ συμμετρίας
 • Εντοπισμό αποκλίσεων στην εικόνα της πελματιαίας πίεσης και ασυμμετρίες κατά τη διάρκεια της φάσης στήριξης και αιώρησης
 • Έλεγχο για περιοχές εμφάνισης υπερκεράσεων και δυνητικών ελκών (διαβητικό πόδι)
 • Καταγραφή των βελτιώσεων/αλλαγών στη φερόμενη δύναμη και στην εφαρμογή βάρους
 • Εκτίμηση υψηλών πιέσεων που αποκλίνουν από το κέντρο δύναμης και τροχιές που προκύπτουν από δυσλειτουργία του ποδιού ή/ και από το τρόπο βάδισης συναφών διαταραχών
 • Αξιολογεί και καθορίζει θεραπείες για παθο-μηχανικές και νευρομυϊκές διαταραχές που επηρεάζουν την βάδιση και το πόδι (όπως η εγκεφαλική παράλυση, η σκλήρυνση κατά πλάκας, το Πάρκινσον και η σπαστικότητα)

Προσδιορίζει την αποτελεσματικότητα μιας προτεινόμενης θεραπείας ή παρέμβασης.

Tekcsan Grip Research System, ειδικοί αισθητήρες καταγραφής πίεσης άκρας χειρός

Το σύστημα Grip-Research διαθέτει αισθητήρες που προσαρμόζονται στην παλάμη του χεριού και διαβάζουν την πίεση και την δύναμη κατά την σύλληψη αντικειμένων.

Μας δίνει αξιόπιστες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις πιέσεις και τις δυνάμεις που ασκούνται, για κάθε αισθητήρα χωριστά και με ακρίβεια μπορούμε να αξιολογήσουμε και να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα.

Είναι χρήσιμο για την διάγνωση παθολογικών καταστάσεων σε πολλές νευρολογικές και μυοσκελετικές διαταραχές.

Το κυριότερο χαρακτηριστικό είναι ότι μπορούν να χαρτογραφήσουν με ακρίβεια κάθε τετραγωνικό χιλιοστό της επιφάνειας επαφής της παλαμιαίας επαφής και των δακτύλων τις πιέσεις και δυνάμεις που αναπτύσσονται κατά την επαφή.

Tekscan F-Scan Research System, σύστημα καταγραφής πιέσεων κάτω άκρων μέσα στο παπούτσι (in-sole).

Το σύστημα της F-Scan μα δείχνει την δυναμική πίεση, την δύναμη καθώς και τις χρονικές πληροφορίες για την λειτουργία του ποδιού και την ανάλυση βάδισης. Όλα τα δεδομένα από το σύστημα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πραγματικές συνθήκες καθώς και στον σχεδιασμό και έλεγχο ορθωτικών πελμάτων.  Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ελιτ αθλητές στο χώρο εκγύμνασης τους, αλλά και σε παθολογικές καταστάσεις σε διάδρομο (treadmill) και σε συνδυασμό με ταυτόχρονη καταγραφή βίντεο.

Amfit Scanner

Τρισδιάστατος  μορφολογικός  πελματογράφος ακριβείας  με δυνατότητα  εξατομικευμένης κατασκευής ορθωτικών πελμάτων.

Τι διαφορετικό προσφέρει ο πελματογράφος της Amfit: 

Ο πελματογράφος της Amfit αποτυπώνει τρισδιάστατα, το περίγραμμα επαφής του ποδιού (ψηφιακό εκμαγείο) από το οποίο παίρνουμε δεδομένα ακριβείας για την μορφολογία του ποδιού στις τρεις διαστάσεις.

Η εξέταση είναι απαραίτητη, διότι μας δίνει δεδομένα για την μορφή του ποδιού αφού τα δεδομένα πίεσης που προέρχονται από την ανάλυση βάδισης δεν αρκούν σε καμία περίπτωση για την κατασκευή του τρισδιάστατου ορθωτικού (π.χ. καμάρα).

Μπορούμε να δώσουμε τις κατάλληλες διορθώσεις εύκολα και με μεγάλη ακρίβεια (της τάξεως των 0,1 m) αλλά και έλεγχο των διορθώσεων.

 • Μετράει όλη την πελματιαία επιφάνεια του ποδιού, ώστε να κατασκευαστούν τα κατάλληλα ορθωτικά ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες.
 • Κατασκευάζει ορθωτικά με τέλεια εφαρμογή, προσλαβάνοντας δεδομένα ακριβείας.
 • Διαθέτει λογισμικό correct and confirm, το οποίο μας δίνει την δυνατότητα επεξεργασίας από την συλλογή δεδομένων.
 • Βλέπουμε τα δεδομένα αλλά και τις διορθώσεις σε πραγματικό χρόνο, ώστε να έχουμε την καταλληλότερη δυνατή διόρθωση.
 • Χειρισμός ποδιού από τον θεραπευτή με την διόρθωση που προτείνεται (π.χ. σχηματισμός καμάρας σε άτομο με βλαισοπλατυποδία) σύμφωνα με τα ευρήματα.

Μηχανισμός λειτουργίας των ορθωτικών:

Υποστηρίζοντας τον άκρο πόδα σε συγκεκριμένες θέσεις αλλάζουμε την κατανομή των φορτιών και δυνάμεων επηρεάζοντας τελικά με εμβιομηχανικό τρόπο όχι μόνο το πόδι αλλά και το γόνατο και το ισχίο.

BERTEC Πλατφόρμα Ισορροπίας

Η ισορροπία στον άνθρωπο βασίζεται σε ένα πολύπλοκο σύστημα ελέγχου το οποίο η πλατφόρμα της BERTEC αντιλαμβάνεται και καταγράφει μέχρι και τις  μικρότερες αλλαγές για ακριβείς και αντικειμενικές μετρήσεις, καταχωρώντας κατακόρυφες δυνάμεις και το κέντρο της πίεσης (center of pressure) του ατόμου.

Μοναδικά χαρακτηριστικά

 • Τεχνολογία αιχμής και υψηλή ανάλυση διασφαλίζει ποιοτικά αποτελέσματα
 • Αντικειμενική αξιολόγηση και τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων
 • Τεκμηριωμένη καταγραφή πορείας ασθενούς
 • Επανεκπαίδευση ισορροπίας και κιναισθησίας με χρήση οπτικής ανατροφοδότησης

Πού χρησιμεύει;

 • Στην μέτρηση  της ισορροπίας σε σταθερή  αλλά και σε ασταθή επιφάνεια.
 • Στην επανεκπαίδευση της ισορροπίας αλλά και της κιναισθησίας μετά από κάποιο τραυματισμό.
 • Η πλατφόρμα ταιριάζει απόλυτα σε μελέτες για έλεγχο της στάσης και άλλες μελέτες που σχετίζονται με την ανθρώπινη ισορροπία.
 • Το σύστημα πλατφόρμας ισορροπίας της Bertec βοηθάει στην αποκατάσταση των ασθενών με διαταραχές ισορροπίας και προπονεί αθλητές για βελτίωση των ικανοτήτων τους.

Ενδείξεις

 • Σε νευρολογικές παθήσεις
 • Σε εκφυλιστικές νευρομυϊκές παθησεις
 • Στην μετεγχειρητική αποκατάσταση τραυματικών ή εκφυλιστικών παθήσεων
 • Σε αποκατάσταση τραυματισμού των κάτω άκρων (διάστρεμμα ποδοκνημικής, ρήξη συνδέσμων γόνατος, τενοντοπάθειες)
 • Σε αρθροπλαστική ισχίου και γόνατος