Φυσικοθεραπευτήριο Σπύρος Γιγουρτάκης

 

Πολιτική ποιότητας

Το πρωταρχικό μας μέλημα είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, με στόχο την ικανοποίηση των ασθενών και συνεργατών μας.

Σχόλια Ασθενών

Ικανοποίηση ασθενών

0%

Ο βαθμός ικανοποίησης ασθενών από το 2010 έως σήμερα είναι 95,7% σε πλήθος 1730 ερωτηματολογίων.

20 Χρόνια εμπειρίας

Το φυσικοθεραπευτήριο λειτουργεί εδώ και 20 χρόνια στο Ηράκλειο παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με εξειδικευμένο προσωπικό, για την αποκατάσταση όλων των ορθοπεδικών και νευρολογικών παθήσεων.

Λειτουργούμε σύμφωνα με  σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά EN ISO 9001:2015, βασιζόμενοι:

 • στην άρτια εσωτερική δομή και λειτουργία
 • στην ικανότητα, εξειδίκευση,συνεχή εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού
 • στην τακτική επιστημονική ενημέρωση για τις εξελίξεις στο χώρο της αποκατάστασης
 • στις αναγκαίες επενδύσεις συσκευών αποκατάστασης και κτιριακών υποδομών
 • στη διαρκή παρακολούθηση και ανάλυση του βαθμού ικανοποίησης των ασθενών

Κρίσιμες διεργασίες για την υλοποίηση της αποστολής του φυσικοθεραπευτηρίου αποτελούν:

 • Η λεπτομερής αξιολόγηση, λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση, συμπλήρωση σταθμισμένων ερωτηματολογίων και αντικειμενικών μετρήσεων με τη χρήση μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας , προκειμένου στη σωστή δόμηση του πλάνου θεραπείας των ασθενών.
 • Η αποκατάσταση των ασθενών με υπευθυνότητα και συνέπεια στηριζόμενη σε αποδεδειγμένα πρωτόκολλα θεραπείας του Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Μ.Βρεττανίας (Clinical Guidelines, CSP, UK).
 • Η συνεχής επαναξιολόγηση της πορείας αποκατάστασης των ασθενών.
 • Η επικοινωνία και η συνεργασία με τις σχετικές ιατρικές και παραϊατρικές ειδικότητες με στόχο την ολιστική προσέγγιση των ασθενών.
 • Πλήρης ηλεκτρονική ενημέρωση για τα αποτελέσματα της αποκατάστασης των ασθενών, ποσοστικοποιημένα.
 • Η διαρκής ενημέρωση αλλά και ενεργή συμμετοχή στα επιστημονικά δρώμενα σε παγκόσμιο επίπεδο.
 • Η διεξαγωγή μετρήσεων ,δημοσίευση αποτελεσμάτων θεραπείας προκειμένου στη διάδοση της γνώσης που προκύπτει μέσα από την εμπειρία μας.
 • Η κριτική ανάλυση της αξιολόγησης της θεραπευτικής διαδικασίας από τους ασθενείς.
 • Η πλήρης ενημέρωση, εκπαίδευση των ασθενών σχετικά με την πάθηση τους, με στόχο την κατανόηση του προβλήματος, την προφύλαξη και την πρόληψη επανεμφάνισης ή υποτροπής της ασθένειας.

Το φυσικοθεραπευτήριο δεσμεύεται να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη συνεχή βελτίωση της οργάνωσης, των υιοθετούμενων μεθόδων θεραπείας και των αποτελεσμάτων του, θέτοντας συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους για τις κρίσιμες διεργασίες του, έναντι των οποίων αυτό-αξιολογείται και πραγματοποιεί ενέργειες συνεχούς εξέλιξης.

Η Διοίκηση και το σύνολο του προσωπικού του φυσικοθεραπευτηρίου έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που προβλέπονται από το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες τους και να προασπίζουν τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του.

 

Το φυσικοθεραπευτηριο

Νο: 010160257
Η λειτουργία και οργάνωση του φυσικοθεραπευτηρίου γίνεται σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά EN ISO 9001:2015

Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ

Δίπλα στην είσοδο του φυσικοθεραπευτηρίου υπάρχει θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ με ειδική διαγράμμιση.

Η είσοδος του φυσικοθεραπευτηρίου είναι ισόγειος με αντιολισθητική ράμπα ΑΜΕΑ.

Το φυσικοθεραπευτήριο λειτουργεί σε τρία επίπεδα συνολικής επιφάνειας 350 τ.μ. που ενώνονται μεταξύ τους με ανελκυστήρα αλλά και ειδική καρέκλα μεταφοράς ΑΜΕΑ με ενεργειακή αυτονομία.

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

Εγγραφείτε για να είστε πάντα ενημερωμένοι για θέματα που σας αφορούν!

Back to top