ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΟΡΘΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΤΕΡΝΟΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ

ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΟΡΘΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΤΕΡΝΟΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ

Στο Φυσικοθεραπευτήριο Σπύρος Γιγουρτάκης γίνεται έλεγχος ορθοσωμίας και συμμετρίας του σώματος, συνολικά, μέσω κλινικής εξέτασης και με τη χρήση οργάνων υψηλής τεχνολογίας.

Η συνολική αξιολόγηση περιλαμβάνει:
• Ανάλυση Βάδισης με τη χρήση διαδρόμου υψηλής ευαισθησίας Tekscan Walkway WV4, από την οποία εξάγονται δεδομένα ακριβείας του κύκλου βάδισης σε πραγματικές συνθήκες.
• Ανάλυση Ισορροπίας
• Τρισδιάστατο Πελματογράφημα – εκμαγείο ποδιού, με ψηφιακή απεικόνιση διόρθωσης πέλματος, Amfit, από το οποίο εξάγονται λεπτομερή δεδομένα για τη μορφολογία του ποδιού και στις τρεις διαστάσεις.
• Λειτουργικές Δοκιμασίες

Συνυπολογίζοντας τα αποτελέσματα των παραπάνω, εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με την ολιστική αντιμετώπιση της παθολογοανατομίας του ασθενούς.
Αυτή περιλαμβάνει εξειδικευμένη κινησιοθεραπεία, ίσως κατασκευή ορθωτικών πελμάτων και οδηγίες.

-Τμήμα Πεδορθωτικής https://www.gigourtakis.gr/departments/pedorthotiki/
-Τμήμα Σωματομέτρησης https://www.gigourtakis.gr/departments/somatometrisi/
-Πιστοποιημένος κατασκευαστής ορθωτικών πελμάτων από ΕΟΦ: ΕΠ 735 05 2014.: http://www.bme.gr/

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
Back to top