Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Προσβασιμότητα #ΑμΕΑ – #Disabled Access Friendly

Η 3η Δεκεμβρίου είναι ημέρα αφιερωμένη στα άτομα με αναπηρία.

Από το 2008 έχει τεθεί σε ισχύ η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με αναπηρία, που ουσιαστικά αποτελεί την πραγμάτωση όλων των αγώνων της κοινότητας των ΑμΕΑ για αναγνώριση των δικαιωμάτων τους και ενδυνάμωση της θέσης τους μέσα στην κοινωνία.

Το δικαίωμα στην υγεία, στην εργασία, στην ίση αναγνώριση έναντι του Νόμου είναι μερικά από αυτά. Ανάμεσά τους κατοχυρώνεται και το δικαίωμα στην #ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, που αποτελεί την πρωταρχική προϋπόθεση, ώστε τα άτομα με αναπηρία να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως και ισότιμα στην κοινωνία. Χωρίς το δικαίωμα της προσβασιμότητας, όλα τα άλλα δικαιώματα μένουν μακριά από τους πραγματικούς αποδέκτες τους, οι οποίοι ουσιαστικά στερούνται των δυνατοτήτων να τα διεκδικήσουν. Η προσβασιμότητα όμως, εκτός από δικαίωμα αποτελεί ταυτόχρονα υποχρέωση όλων για την ουσιαστική πραγμάτωσή της.

Το Φυσικοθεραπευτήριο Σπύρος Γιγουρτάκης έχει μεριμνήσει για το σχεδιασμό υπηρεσιών, εγκαταστάσεων και τεχνολογιών με στόχο την προσβασιμότητα των ΑμΕΑ. Δίπλα στην είσοδο του Φυσικοθεραπευτηρίου υπάρχει θέση στάθμευσης ΑμΕΑ με ειδική διαγράμμιση. Η είσοδός του είναι ισόγειος με αντιολισθητικής ράμπα ΑμΕΑ. Όλα τα επίπεδα του Φυσικοθεραπευτηρίου ενώνονται μεταξύ τους με ανελκυστήρα αλλά και ειδική καρέκλα μεταφοράς ΑμΕΑ με ενεργειακή αυτονομία. Σε χώρους WC και στις ντουζιέρες υπάρχουν εργονομικές διευθετήσεις για ΑμΕΑ. Επίσης, διαθέτει ένα γερανό στήριξης βάδισης ΑμΕΑ.
Έτσι, εξασφαλίζεται η πλήρης, ισότιμη και απεριόριστη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε κάθε υπηρεσία του φυσικοθεραπευτηρίου, λαμβανομένης υπόψη της εγγενούς αξιοπρέπειάς τους, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην εξάλειψη κάθε διάκρισης εις βάρος τους.

 

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
Back to top