2nd Athens Shoulder Course

2nd Athens Shoulder Course

Ο κ. Γιγουρτάκης παρευρέθηκε στο 2nd Athens Shoulder Course, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα μεταξύ πλήθους Ελλήνων και διεθνών καταξιωμένων ομιλητών.

Στις ομιλίες που παρουσιάστηκαν δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης ,όπως το σημαντικό πλεονέκτημα ενός καλά δομημένου φυσικοθεραπευτικού προγράμματος που περιλαμβάνει υδροκινησιοθεραπεία , σε σχέση με άλλου είδους παρεμβάσεις (βλέπετε εικόνα 3).

Συγχαρητήρια σε όλους όσους εργάστηκαν για την άψογη διοργάνωση.

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
Back to top