27ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας

27ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας

Ο κ. Γιγουρτάκης στα πλαίσια της παρουσίας του στο ετήσιο Πανελλήνιο συνέδριο Φυσικοθεραπείας που πραγματοποιήθηκε στο Σ.Ε.Φ, παρέλαβε το βραβείο «Ι. Τσακωνιάτης» για την καλύτερη Ελεύθερη Ανακοίνωση του 26ου Ετήσιου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Π.Σ.Φ.
Η βραβευση αφορά την εργασία με τίτλο ” Αξιολόγηση της φυσικοθεραπευτικής και χειρουργικής παρέμβασης με τη χρήση υψηλής τεχνολογίας σε αθενή πάσχων Charcot-Marie-Tooth” .

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως την επιστημονική επιτροπή και την ερευνητική ομάδα και πιο συγκεκριμένα τους συνεργάτες Σταμάτη Μάνο και Αναστασία Πιτικάκη.

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
Back to top