28ο Συνέδριο European Society For Surgery of The Shoulder And The Elbow

28ο Συνέδριο European Society For Surgery of The Shoulder And The Elbow

Ο κ. Γιγουρτάκης παρευρέθηκε στο 28ο Συνέδριο που διοργανώθηκε από την European Society For Surgery of The Shoulder And The Elbow κι έλαβε χώρα στις 19-22 Σεπτεμβρίου 2018 στην όμορφη και καλοκαιρινή Γενεύη.
Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν τα τελευταία δεδομένα σχετικά με τη θεραπεία χρονίων και οξέων παθήσεων ώμου και αγκώνος. Συζητήθηκε η αποδεδειγμένη φυσικοθεραπευτική παρέμβαση βάσει των τελευταίων κλινικών οδηγιών (Clinical Guidelines) που ακολουθεί τη συντηρητική ή χειρουργική αποκατάσταση ώμου και αγκώνος. Το Συνέδριο είχε θεωρητικό αλλά και πρακτικό μέρος, δηλαδή εργαστήρια, και πλήθος καταξιωμένων ερευνητών και ομιλητών έδωσαν το παρών, όπως εξειδικευμένοι ορθοπαιδικοί, χειρουργοί καθώς και φυσικοθεραπευτές.

Ο κ. Γιγουρτάκης παρουσίασε αναρτημένη ανακοίνωση σχετικά με την αξιολόγηση ασθενών χειρουργημένων μετά από ρήξη καταφυτικού τένοντος δικεφάλου βραχιονίου.
Στο Φυσικοθεραπευτήριο Σπύρος Γιγουρτάκης λειτουργεί Εξειδικευμένο Τμήμα Αγκώνος και Ώμου, όπου χρησιμοποιείται εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας για την ισοκινητική δυναμομέτρηση άνω & κάτω άκρου, όπως το CSMi, Human Norm. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Εξοπλισμό Υψηλής Τεχνολογίας του Φυσικοθεραπευτηρίου μας επισκεφθείτε το σύνδεσμο: https://www.gigourtakis.gr/to-fysikotherapeftirio/exoplismos-fysikotherapeftiriou/exoplismos-ypsilis-technologias/.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 15 20180922 090724
 • 6
 • 7
 • 16 20180922 151634
 • 8
 • 13 20180922 082109
 • 9
 • 10
 • 11
Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
Back to top