Θερινό Σχολείο Ορθοπαιδικής

Θερινό Σχολείο Ορθοπαιδικής

Ο κ.Γιγουρτάκης παρευρέθηκε στο Summer School 2018 που έλαβε χώρα στις 20-21/07 στην Ιατρική του Πανεπιστημίου της Κρήτης.Η συγκεκριμένη εκπαίδευση απευθυνόταν κυρίως σε γενικούς ιατρούς, φυσικοθεραπευτές, νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας.

Το θέμα που αναπτύξαμε φέρει τον τίτλο ” Η Φυσικοθεραπευτική προσέγγιση σε δυσλειτουργίες της ωμικής ζώνης” και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο Σύνδρομο του Πετάλου Στροφέων (Rotator Cuff Syndrome) και την Συμφυτική Θυλακίτιδα Ώμου (Adhesive Capsulitis). Συζητήθηκαν κλινικοί αλγόριθμοι και οδηγίες, καθώς επίσης παρουσιάστηκαν σχετικά περιστατικά (case studies) από το φυσικοθεραπευτήριο μας

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
Back to top