7ο Συνέδριο Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών Κακώσεων

7ο Συνέδριο Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών Κακώσεων

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ομιλία προς βράβευση από την ESSKA στο 7ο συνέδριο της Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών κακώσεων με θέμα “Isometric evaluation of hip muscle strength in patients after hip arthroscopy. A pilot method using a digital handheld dynamometer.”

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
Back to top