74ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας

74ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας

Ο κ. Γιγουρτάκης παρευρέθηκε στο 74ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας που πραγματοποιήθηκε στις 10-13 Οκτωβρίου 2018 στην Αθήνα.
Στο επιστημονικό πρόγραμμα συμμετείχαν διακεκριμένοι ορθοπαιδικοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό και συμπεριλήφθηκαν προφορικές και αναρτημένες επιστημονικές ανακοινώσεις. Ο κ. Γιγουρτάκης παρουσίασε μια ακόμα αναρτημένη επιστημονική ανακοίνωση.
Τέλος, τιμήθηκε και ο Hans Heinrich Pässler, για τη σημαντική συμβολή του στο χειρουργείο του γόνατος.

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
Back to top