32ο Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας

32ο Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας

Ο κ. Γιγουρτάκης στα πλαίσια του 32ου ετήσιου συνεδρίου Φυσικοθεραπείας της Ε.Ε.Ε.Φ.,παρουσίασε την εργασία με τίτλο «Αξιολόγηση Ισορροπίας, Βάδισης και 3D Μορφολογίας πέλματος σε ασθενή με Charcot-Marie-Tooth χειρουργημένο αμφοτερόπλευρα. Μια περιπτωσιακή μελέτη.»

Στην ομιλία αυτή προτάθηκε ένας νέος τρόπος αξιολόγησης, με την βοήθεια του εξειδικευμένου εξοπλισμού που διαθέτουμε στο τμήμα Σωματομέτρησης και Πεδορθωτικής (https://www.gigourtakis.gr/departments/), ασθενών με αυτή την σπάνια, αλλά πολύ σημαντική νόσο.

Ευχαριστούμε πολύ τους συν-συγγραφείς και ιδιαιτέρως τον επιβλέποντα και Χειρουργό Ορθοπεδικό κ. Σταμάτη Εμμανουήλ, την επιστημονική επιτροπή για την αποδοχή που λάβαμε, καθώς επίσης και τους ιθύνοντες για την άψογη διοργάνωση και τις εξαιρετικές ομιλίες και ελεύθερες ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν.

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
Back to top