26 Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας

26 Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας

Ο κ. Γιγουρτάκης συμμετείχε στο “26o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας”, που πραγματοποιήθηκε στις 25-27 Νοεμβρίου στην Αθήνα, με την αναρτημένη ανακοίνωση “Αξιολόγηση της φυσικοθεραπευτικής και χειρουργικής παρέμβασης με τη χρήση υψηλής τεχνολογίας σε ασθενή πάσχων Charcot-Marie-Tooth”.

Back to top